Wypożyczenia 2019/2020

•Drukuj•

 

 
Średnia wypożyczeń (narastająco) na jednego ucznia w klasie
w roku szk. 2019/2020
  IX 2019 X 2019 XI 2019 XII 2019 I 2020 II 2020 III 2020 IV 2020 V 2020
Ia - 1,15               
Ib -              
II 1,13 1,33               
III 0,63 2,13               
IV 0,90 2,80               
Va 1,07 1,67               
Vb 2,15 4,00               
VI 1,24 2,36               
VII 1,74 3,47               
VIII 3,14 4,14